Foto.Kazernestraat.ZonderBeelden

De beelden van grote juristen voor Kazernestraat 52 zijn al weggehaald i.v.m. de komende verhuizing (foto SvS, iPhone 6)

Noviomagus. Zojuist las ik een interessant artikel in Ars Aequi (editie van deze maand) van Floris Bakels, vice-president van de Hoge Raad. Het lezen van dit fraaie artikel zij van harte aanbevolen. Uiteraard is te dezen niet zonder belang dat Bakels zijn collega’s Numann en Streefkerk dank zegt voor hun commentaar op een eerste versie van het artikel.

Misverstanden rond totstandkoming en uitleg uitspraken Hoge Raad

Kazernestraat 52

Kazernestraat 52, toen de beelden er nog waren en er ook nog fysieke rolzittingen waren op vrijdagmorgen (foto SvS, iPhone 5)

Zoals Bakels in de inleiding van dit artikel schrijft, bestaan er misverstanden over de totstandkoming en de uitleg van uitspraken  van de Hoge Raad. Meteen voegt hij eraan toe zowel dat het cassatiecollege daar soms zelf een bijdrage levert, als dat in andere gevallen te veel gezocht wordt achter ’s Hogen Raads formuleringen en dat dat in deze andere gevallen vaak mede komt doordat het verband miskend wordt tussen het drieluik dat gevormd wordt door de in cassatie bestreden uitspraak, de ertegen gerichte cassatieklachten en ’s Hogen Raads uitspraak.

Coface/Intergamma

Natuurlijk doet het me deugd dat het door mij uitgelokte – en casserende – arrest Coface/Intergamma (NJ 2015, 167) als een van de weinige door Bakels besproken arresten genoemd wordt. Na te hebben vermeld dat het hof dat in deze zaak oordeelde, in het arrest Oryx/Van Eesteren (HR 7 januari 2003, NJ 2004, 281 m.nt. H.J. Snijders) een voor alle verpandingsverboden geldende uitlegregel las, schrijft Bakels:

„Ook als veel schrijvers in het arrest Oryx/Van Eesteren een algemene uitlegregel zouden hebben gelezen, maakt dat deze uitleg nog niet aannemelijk.”

Zo is het maar net. Veel schrijvers zaten er volgens mij gewoon naast. Daarom kwam ik (nadat zijdens een ander gerenommeerd cassatiekantoor eerst nog negatief geadviseerd was) tot een positief cassatieadvies. Ik stelde vijf dagen later cassatieberoep in tegen het vervolgens door de Hoge Raad (vorig jaar op 21 maart) vernietigde arrest. Het hof had zich (kennelijk) door die schrijvers op het verkeerde been laten zetten. MEER Altijd zelf blijven denken.

Het artikel van Bakels kun je HIER downloaden. Mooier is het als je gewoon een abonnement hebt op Ars Aequi. Heb je dat niet, abonneer je dan rap op dit mooie tijdschrift.