Noviomagus. Procederen bij de Hoge Raad in civiele zaken is, zoals het verwoord is op de website van de Hoge Raad, voorbehouden aan advocaten die tot de cassatiebalie zijn toegelaten. De cassatiebalie bestaat uit advocaten die de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad hebben. Zo (bijvoorbeeld) is voor  zogeheten vorderingsprocedures in cassatie in art. 407 lid 3 Rv bepaald dat de eiser op straffe van nietigheid gehouden is om in de procesinleiding een „advocaat bij de Hoge Raad” aan te wijzen die hem in het geding zal vertegenwoordigen. Een advocaat bij de Hoge Raad is volgens art. 9j lid 1 Advocatenwet (1) een onvoorwaardelijk ingeschreven advocaat als bedoeld in art. 1 lid 2 Advocatenwet (2) van wie uit de aantekening op het tableau blijkt dat hij die hoedanigheid heeft.

Die aantekening verkrijgt men na het met succes afleggen van een speciaal daartoe ingericht en stevig examen.

Hedenochtend heeft mijn kantoorgenoot Joost Moorman dit examen met succes afgelegd. „Met glans”, volgens de examinatoren, onder wie oud-raadsheer in de Hoge Raad mr. C.E. Drion. Dat vervult mij, alleszins begrijpelijk, met trots.

Joost, in 2014 hier ter stede cum laude afgestudeerd, is sinds 1 januari 2015 werkzaam bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy. In de ruim zes jaren die verstreken zijn sinds deze 1ste  januari heeft Joost meer dan 95% van zijn tijd aan cassatiezaken besteed. Daarbij gaat het om het opstellen van concepten van cassatieadviezen en cassatieprocesstukken.

Het is mooi om vast te stellen dat voortaan meerdere advocaten bij de Hoge Raad behoren tot het Team van Van Swaaij Cassatie & Consultancy.

Sinds 1 juli 2024 is Joost Moorman niet meer werkzaam bij VSCC.