Noviomagus. Gisterenmiddag (vrijdag 7 dezer) was ik in het Van Swinderen Huys aan de Oude Boteringestraat 19 te Groningen van de partij op het voor Wim Reehuis georganiseerde symposium Pandrecht in het verleden, heden en de toekomst. Wim is sinds november 1989 hoogleraar Burgerlijk recht (Goederenrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder volgde ik voor het doctoraalvak Zakenrecht en Vertegenwoordiging bij Wim de colleges Zakenrecht. Bij deze eerste kennismaking leerde ik Wim kennen als een werkelijk uitstekende docent.

Liber Amicorum Wim Reehuis

Wim, in 1987 gepromoveerd op het stille pandrecht, ontvanger van de Stibbe-prijs in 1988 en samen met Toon Heisterkamp (tegenwoordig raadsheer in ’s Hogen Raads civiele kamer) al ruim twintig jaar bewerker van de onvolprezen Pitlo Goederenrecht, werd kort na de opening van het symposium op warme wijze in het zonnetje gezet door Frits-Joost Beekhoven van den Boezem.

Foto.Frits-Joost

Wim (links) toegesproken door Frits-Joost (rechts); foto SvS (iPhone 6)

Frits-Joost is in 2003 gepromoveerd bij Wim op (on)overdraagbaarheid van vorderingen; op het promotiefeest ’s avonds speelde de Sjef van Swaaij Proefschriftbluesband. Frits-Joost demonstreerde op overtuigende wijze dat Wim hèt boegbeeld is van het Goederenrecht. Voorts memoreerde Frits-Joost dat Wim – onder meer – ook al decennia het uitstekende studieboek Zwaartepunten van het Vermogensrecht bewerkt.

foto.Uitreiking

Bezitsverschaffing door feitelijke overgave (foto SvS, iPhone 6)

Wim kreeg  ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar Burgerlijk recht (Goederenrecht) van Frits-Joost het eerste exemplaar van een waarlijk prachtig liber amicorum uitgereikt. De titel kan niet beter: Groningse zekerheid.

foto.LiberAmicorum.Wim

Foto SvS (iPhone 6)

Aan de borsten van Tiresias

Sprekers op voornoemd symposium waren de Groningse hoogleraar Rechtsgeschiedenis Frits Brandsma (Aan de borsten van Tiresias: het stille pandrecht, een merkwaardige zuigeling), en de Groningse hoogleraar Goederenrecht Frank Verstijlen (Het heden: wat de wetgever wilde en kreeg).

foto.LiberAmicorumWim.2

Op de omslag een schilderij van Hester Reehuis, Wims echtgenote ( foto SvS, iPhone 6)

Drie debatten over drie stellingen

Na de pauze werd gedebatteerd over drie stellingen. Bij iedere stelling was er een kort debat tussen twee inleiders. Op mijn instigatie vanuit de zaal werd na elk debat over iedere stelling gestemd. De stellingen waren:

1. ‘De cessie tot zekerheid moet worden heringevoerd’; debaters: Ronald Verdaas vs. David Kopalit (meerderheid tegen);

2.  ‘Het registerpand moet alsnog worden ingevoerd’; debaters: Reinout Vriesendorp vs. Martijn Rongen (meerderheid tegen); en

3. ‘Het recht van de koper onder eigendomsvoorbehoud moet overdraagbaar en verpandbaar zijn’; debaters: Hanneke Spath vs. Reinout Wibier (geen duidelijke meerderheid voor of tegen).

Aan het eind van het symposium sprak een dankbare jubilaris de zaal nog even toe. Het was een mooie middag.

Reünie

Natuurlijk was het hartstikke leuk om dezen en genen, onder wie menig coryfee, weer te zien en te spreken. De meeste bezoekers waren van heinde en verre gekomen, alles ter ere van Wim en viering van zijn zilveren jubileum. Na de gezellige borrel ging ik met een aantal andere bezoekers nog even een maaltijd nuttigen in restaurant Humphrey’s aan de Vismarkt. Ook dit was plezant.

Terug naar Noviomagus

foto.Nijmegen

Foto SvS (iPhone 5s)

Met de trein van 22.16 uur vertrok ik weer naar Noviomagus. Na een overstap te Zwolle arriveerde ik om 00.47 uur en aldus zonder vertraging in ’s lands oudste stad.