Hier op de eerste etage van de Krayenhoffkazerne houdt VSCC kantoor (foto SvS, iPhone X)

Noviomagus. In civiele vonnissen van kantonrechters plegen advocaten van partijen niet als advocaat doch als ‘gemachtigde’ aangeduid te worden. Daar valt wel wat voor te zeggen. Art. 80 lid 1 Rv namelijk bepaalt dat in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, zij zich door een gemachtigde kunnen laten bijstaan of zich laten vertegenwoordigen.

Nogal wat advocaten plegen op hun processtukken in een civiele kantonrechtelijke procedure slechts te vermelden dat zij „gemachtigde” zijn en niet te vermelden dat zij advocaat zijn. Dat moet voortaan anders.

Uit art. 80 lid 1 Rv volgt niet dat iemand die advocaat is op bijvoorbeeld zijn conclusie van antwoord zou moeten schrijven dat hij gedaagdes „gemachtigde” is. Schrijft hij op de eerste bladzijde van deze conclusie onder de naam van zijn cliënt „Advocaat: mr. A.A. Jansen”, dan brengt hij daarmee ondubbelzinnig tot uiting dat hij de gemachtigde van gedaagde is.

Maar er is meer.

foto.kazerne - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

De Krayenhoffkazerne (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Uit de tekst van art. 80 Rv volgt nu juist onmiskenbaar dat advocaten door de wetgever gezien worden als bijzondere gemachtigden. Na namelijk bepaald te hebben dat de kantonrechter van een gemachtigde overlegging van een schriftelijke volmacht verlangen kan (lid 2), bepaalt dit art. 80 dat op advocaten het tweede lid niet van toepassing is (lid 3).

Juist omdat in beginsel iedereen als gemachtigde op kan treden in civiele kantonrechtelijke procedures, vordert het belang van de cliënt bepaaldelijk dat de advocaat zich in zijn processtuk niet als (zomaar) een gemachtigde presenteert, maar als advocaat. Wie tegenwerpt dat het gebruik van de meestertitel ook wel wat zegt, miskent dat lang niet iedereen met zo’n titel de kwaliteiten heeft die van een advocaat verwacht mogen worden.