Noviomagus. Het prestigieuze en jaarlijks door de Gelderse Jonge Balie georganiseerde Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee vindt dit jaar plaats op 19 november a.s. te Arnhem, in de Eusebiuskerk. Vorig jaar was het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee online. In 2019 vond dit evenement plaats in de Sint Stevenskerk, hier ter stede.

Tijdens het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee testen advocaten, rechters en officieren van justitie hun beheersing van de wetten van de Nederlandse spelling. Het dictee is het  jaarlijkse evenement binnen het arrondissement Gelderland, geniet landelijke bekendheid, en heeft internationale uitstraling. Zo zijn steevast ook juristen uit Vlaanderen van de partij.

Prominent jurist

Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee wordt door een prominent jurist opgesteld en voorgedragen. Zo deed dat in 2009 de toenmalige president van de Hoge Raad, Geert Corstens, en deden dat in andere jaren Ybo Buruma, Alex Brenninkmeijer, en (wijlen) Tijn Kortmann.

In 2018 t/m 2020 deden dat respectievelijk Steven Bartels (hoogleraar Burgerlijk Recht hier ter stede), Hester Wattendorf (raadsheer in de Hoge Raad) en Fred Hammerstein (oud-raadsheer Hoge Raad).

Fred Hammerstein behoort inmiddels tot het Team van Van Swaaij Cassatie & Consultancy.