6E02C36E-8179-4C90-A57F-2E9ABCE32B73 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Gisteren, wandeling rond lunchtijd op de Koolemans Beyenstraat (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Gisteren plaatste de Hoge Raad op LinkedIn een (kort) bericht met de strekking dat weer een groot aantal ‘oude’ uitspraken en daarbij behorende conclusies gepubliceerd is op rechtspraak.nl. Het publiceren van oude rechtspraak is begin vorig jaar ingezet door de Hoge Raad. In het NJB deed het cassatiecollege toen de oproep om oude ‘mijlpaal’-arresten voor te dragen die, tezamen met een door de Hoge Raad zelf samengestelde lijst van 500 oude arresten, online gepubliceerd zouden worden.

Naar ik constateer, worden bijna wekelijks enkele ‘oude’ uitspraken gepubliceerd.

Maar wat valt op?

De gepubliceerde uitspraken houden soms respectievelijk vaak  – voor zover ik kan beoordelen – verband met cassatiezaken die nog bij de Hoge Raad aanhangig zijn of waarin het cassatiecollege net uitspraak gedaan heeft. Zo (bijvoorbeeld) wees de Hoge Raad op 21 februari jl. arrest in een zaak waarin ik met succes verweer voerde (MEER) en werd drie dagen later –  24 februari jl. – het ruim 100 jaar eerder gewezen arrest gepubliceerd waarop ik mijn verweer (mede) gebaseerd had (LINK).
(Het staat me niet vrij om hier ook een voorbeeld te noemen van een recent gepubliceerde ‘oude’ uitspraak die, naar ik vermoed, verband houdt met een lopende cassatiezaak waarin ik optreed als advocaat bij de Hoge Raad.)

Toeval? Zou kunnen. Het zou ook zo kunnen zijn dat gepubliceerde ‘oude’ uitspraken (1) aanknopingspunt opleveren voor enige duiding van recente uitspraken van de Hoge Raad waarbij al dan niet art. 81 RO toegepast is, of (2) zelfs iets voorspellen wat relevant is voor uitspraken die de Hoge Raad zal doen in nog lopende zaken.

Reeds hierom zij van harte aanbevolen om wekelijks even na te gaan of er weer een of meer ‘oude’ uitspraken gepubliceerd zijn.