Detail.De oversteek

Noviomagus. Het is (dus) Van Swaaij Cassatie en Consultancy. Waar ‘Cassatie’ voor staat is wel duidelijk. Soms krijg ik de vraag voorgelegd waar ‘Consultancy’ nu eigenlijk precies voor staat.

Waar staat ‘Consultancy’  voor?

Eerder deze maand schreef een opdrachtgever, een aimabele en zeer ervaren advocaat – hij is verbonden aan een prettig en mooi middelgroot kantoor alsmede lid van het DB -, me (witregels weggelaten):

“Beste Sjef,
Hoe mooi kan het leven zijn.  Hierbij ondanks tegenbericht van de griffie van het Hof {…} zijn arrest van {…}
Zonder jouw inbreng, zo durf ik wel te stellen, was dit succes {…} onthouden gebleven {…}
Wat daarvan zij, een mooi voorbeeld van confraternele samenwerking, zou ik zeggen.
{…} gelet op het afgesproken succesfee verzoek ik je mij een aanvullende declaratie te doen toekomen op basis van de destijds {…) gemaakte afspraken {…}
Tot slot: – het zal je niet verbazen –  wens ik je een prettige Kerst en een voorspoedig 2014!”

Zulke berichten zijn natuurlijk geweldig mooi. Zij weerspiegelen wat ik als professional met name doe wanneer ik eens niet bezig ben met een cassatiezaak.

Het verschil maken tussen winnen en verliezen

foto.selfie

Op de overwinning: Leffe Dubbel in Café Jos Meesterschenkerij (selfie, iPhone 5s)

In de zaak waarin voornoemde advocaat mij de brief schreef waaruit hierboven geciteerd is, hebben wij samen zitten sparren en heb ik vervolgens meegelezen met en meegeschreven aan het concept van de memorie van grieven. Voorts ben ik betrokken geweest bij de voorbereiding van het pleidooi. Dit alles op de achtergrond (undisclosed voor de wederpartij en het Hof). MEER

Noviomagus en de smaak van de overwinning

Hier in Noviomagus wordt iedere overwinning gevierd. En daarbij wordt het glas geheven. MEER. Ditmaal een glas Leffe Dubbel.

Zie ook:

consultancy.