Het appèlprocesrecht is uiterst gecompliceerd en niettemin geen erkend specialisme binnen de advocatuur, zoals wij kunnen lezen op de achterflap van het handboek “Civiel appel” van Snijders en Wendels.

Van Swaaij Cassatie & Consultancy heeft de kennis en kunde in huis om u, advocaat, van dienst te zijn als adviseur en sparringpartner. Wij hebben daarmee jarenlange ervaren en iedere opdrachtgever is zonder uitzondering over onze dienstverlening, die erop gericht is dat de appèlrechter uw cliënt (alsnog of wederom) in het gelijk stelt.

Drie vragen

  • Bent u ervan overtuigd dat u in appèl – de laatste kans bij de rechter die over de feiten oordeelt – tactische en strategische blunders vermijdt?
  • Retorica: heeft u een optimaal aanpak om de appèlrechter te overreden om uw cliënt – en niet pij – in het gelijk te stellen? Schrijft u uw processtukken op een wijze waarop deze bij een raadsheer een uitstekende indruk maken?
  • Anticipatie op cassatie: hoe procedeert u in appèl optimaal met het oog op een eventuele (‘eisende’ of ‘verwerende’) cassatieprocedure?

Hoe de appèlrechter te overreden om uw cliënt in het gelijk te stellen?

Retorica. De rechter overreden om uw cliënt in het gelijk te stellen. Hoe doe je dat? Goed en overtuigend procederen is een ambacht. Het is geen sinecure. Niet zelden wordt bij het concipiëren van een processtuk onvoldoende onderkend dat het stuk gelezen wordt door iemand (lees: de rechter) die geen voorkennis heeft en onbevangen is. In menige zaak was mogelijk een veel beter resultaat behaald, indien meer precisie en bepaaldheid was betracht.
Bovendien plegen maar al te vaak kansen onbenut gelaten te worden om ook wat betreft zowel de opbouw, structuur en lay-out, als het gebruik van de taal de overtuigingskracht te vergroten.

Weet u fouten te voorkómen en vergroot u substantieel de overtuigingskracht van uw processtukken in appèl, dan stijgt daarmee significant de kans dat uw cliënt in appèl alsnog of eveneens in het gelijk gesteld wordt.

Samen het verschil maken tussen winnen en verliezen

Foto.Telefonerend

Al jarenlang fungeer ik als sparringpartner voor advocaten (lawyers’s lawyer) die de kans op succes in de zaak voor hun cliënten zo groot mogelijk willen doen zijn.

Ik lees concepten van processtukken en zeg gewoon wat ik ervan vind en hoe de overtuigingskracht van het betreffende stuk vergroot kan worden. Dat doe ik zowel in zaken in eerste aanleg, als – en bovendien in het bijzonder – in appèlzaken.
van Swaaij Cassatie & Consultancy
De ervaring uit mijn appèlconsultancypraktijk wijst uit zowel dat ieder concept van een processtuk ook op retorisch vlak substantieel aan overtuigingskracht winnen kan, als dat het de investering dubbel en dwars waard is. Menigeen namelijk is u voorgegaan en zonder uitzondering koppelen mijn opdrachtgevers terug dat zij er echt iets van leren en mee kunnen.

Ook u zult bemerken dat het werkelijk wat toevoegt. Uw processtuk wordt er substantieel overtuigender op.
Bovendien is het voor u meteen een renderende investering in uw expertise.

Achter de schermen sparren met een onafhankelijke deskundige

vanswaaij-call-to-action1
Bel me vrijblijvend even. Een eenvoudige  eerste stap op weg naar victorie voor uw cliënt (ook) in appèl. Ik ben uw makkelijk benaderbare sparringpartner en adviseur. Onze samenwerking is onconventioneel en vooral informeel.

Anticipatie op cassatie

U kunt in hoger beroep op een zodanige wijze procederen, dat uw cliënt – ongeacht of hij in appèl wint of verliest – de sterkst mogelijk uitgangspositie heeft voor een eventuele cassatieprocedure. Ook hier sta ik u met raad en daad bij.