foto.brug.8februari2014.def

Civiel appèl als onvoldoende onderkend specialisme

Voetangels en valkuilen. Het appèlprocesrecht is uiterst gecompliceerd en niettemin geen erkend specialisme binnen de advocatuur, zoals wij kunnen lezen op de achterflap van het handboek “Civiel appel” van Snijders en Wendels.

Drie vragen

  • Bent u ervan overtuigd dat u in appèl – de laatste kans bij de rechter die over de feiten oordeelt – tactische en strategische blunders vermijdt? 
  • Retorica: heeft u een optimaal specifieke aanpak om de appèlrechter te overreden om uw cliënt – en niet pij – in het gelijk te stellen? Schrijft u uw processtukken op een wijze waarop deze bij een raadsheer een uitstekende indruk maken?
  • Anticipatie op cassatie: hoe procedeert u in appèl optimaal met het oog op een eventuele (‘eisende’ of ‘verwerende’) cassatieprocedure?

Concultancy civiel appèl: achter de schermen sparren, meelezen en meedenken

Foto.Telefonerend

Foto Debbie Bernasco

Retorica. Goed procederen is sowieso al geen sinecure. Maar al te vaak wordt bij het concipiëren van processtukken uit het oog verloren dat het stuk gelezen wordt door iemand (lees: de rechter) die geen voorkennis heeft en onbevangen is. Menig processtuk wordt niet of onvoldoende geschreven vanuit het perspectief van de lezer. Niet zelden ook wordt onvoldoende precisie en bepaaldheid in acht genomen. Dat gaat ten koste van de overtuigingskracht van het processtuk, terwijl toch het doel is om de rechter te overreden om ùw cliënt en niet pij (dus: de wederpartij) in het gelijk te stellen.

Samen het verschil maken tussen winnen en verliezen – met aantoonbaar ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie

Vergroot de kans op succes in appèl. Weet u fouten te voorkómen en vergroot u substantieel de overtuigingskracht van uw processtukken in appèl, dan stijgt daarmee significant de kans dat uw cliënt in appèl alsnog of eveneens in het gelijk gesteld wordt. De ervaring uit mijn appèlconsultancypraktijk wijst uit zowel dat ieder concept van een processtuk ook op retorisch vlak substantieel aan overtuigingskracht winnen kan, als dat het de investering dubbel en dwars waard is. Menigeen namelijk is u voorgegaan. Zonder uitzondering koppelen mijn opdrachtgevers terug dat zij er echt iets van leren en mee kunnen. Ook u zult bemerken dat het werkelijk wat toevoegt. Uw processtuk wordt er substantieel overtuigender op.
Bovendien is het voor u meteen een renderende investering in uw expertise.

vanswaaij-call-to-action1
Bel me vrijblijvend even. Een eenvoudige  eerste stap op weg naar victorie voor uw cliënt (ook) in appèl. Ik ben uw makkelijk benaderbare sparringpartner en adviseur. Onze samenwerking is onconventioneel en vooral informeel.

Anticipatie op cassatie

U kunt in hoger beroep op een zodanige wijze procederen, dat uw cliënt – ongeacht of hij in appèl wint of verliest – de sterkst mogelijk uitgangspositie heeft voor een eventuele cassatieprocedure. Ook hier sta ik u met raad en daad bij.

van Swaaij Cassatie & Consultancy

Capita selecta civiel appèlprocesrecht

– Appèlrekest: processtukken eerste aanleg als producties? MEER

– Aanzegging peremptoir en akte niet-dienen; Landelijk procesreglement gerechtshoven MEER

– Elementair appèlprocesrecht voor gevorderden (1): eisvermeerdering in civiel appèl MEER

– Incidenteel hoger beroep of ‘zelfstandig appèl’ instellen? MEER

– Landelijk Rolreglement gerechtshoven en uitstel vragen voor proceshandeling MEER

– Landelijke Rolreglement gerechtshoven als breekijzer: partijberaad en pleidooi MEER

– Reformatio in peius-verbod als rechtsregel? MEER

– Schriftelijk pleidooi: beperking omvang pleitnota toegestaan? MEER

– Taak appèlrechter, faillietverklaring en steunvorderingen MEER

– Toepassing hardheidsclausule bij tardieve betaling griffierechten MEER

Links:

Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven
Blog procesrecht VSCC
Aanbevolen literatuur over civiel appèl