Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: CJHB in de NJ) steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek, Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen. 


Noviomagus
. Sinds het derde jaar van mijn studententijd te Groningen ben ik onafgebroken geabonneerd op NRC Handelsblad.  Hoor steeds meer mensen die ‘gewoon’ alleen een digitaal abonnement hebben op een krant. Lijkt me helemaal niets. Ik wil de krant in mijn handen hebben, en bijvoorbeeld een deel ervan, zoals een boekenbijlage, even kunnen wegleggen, om die op een later moment alsnog te lezen resp. door te nemen.

Zojuist las ik in de NRC van afgelopen donderdag (Cultureel supplement) een stuk van Amanda Kuyper. Het is een interview met Waylon. Daarin blikt Waylon terug op de breuk met Ilse DeLange.

Foto.gitaar.bureau.Rob

Foto Rob van de Peppel

 

Troebel schrijven

Ik lees in voornoemd stuk:

“Waylon weigerde op verzoek van Ilse een ‘gewoon’ bandlid van The Common Linnets te worden en verliet de band.”

Kreeg Waylon van Ilse het verzoek om geen ‘gewoon’ bandlid te worden en weigerde Waylon dit verzoek te honoreren (omdat hij wèl een ‘gewoon’ bandlid wilde worden)?

Gezien de context van het hiervóór geciteerde, moet het erop gehouden worden dat bedoeld is om tot uiting te brengen dat Waylon van Ilse het verzoek kreeg om een ‘gewoon’ bandlid te worden, dat Waylon dit verzoek afwees (omdat hij niet slechts een ‘gewoon’ bandlid wilde worden) en vervolgens de band verliet. Dat (dus) dit bedoeld was om te schrijven:

“Waylon weigerde Ilse’s verzoek te honoreren om een ‘gewoon’ bandlid van The Common Linnets te worden en verliet de band.”

Laten wij het Amanda Kuyper niet euvel duiden. Voor zover mij bekend, is zij geen jurist.

Foto.gitaar.bureau.Rob

Intussen zie ik, jammer genoeg, dat ook juristen, onder wie óók niet de eersten de besten, soortgelijke fouten maken.

Een jurist moet voorkómen dat hetgeen hij schrijft voor tweeërlei uitleg vatbaar is, moet voorkómen afhankelijk te zijn van een welwillende, aan de context gerelateerde lezing.

Wij juristen moeten ondubbelzinnig schrijven.
Scherp blijven!

Link naar het vorige taallesje

Een link naar Aflevering 30 van deze serie staat HIER.