Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: CJHB in de NJ) steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek, Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen. 


Noviomagus.
  Afgelopen maandag stelde ik in een arbeidsrechtelijke zaak voor een natuurlijke persoon cassatieberoep. De wederpartij is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Gisteren stelde ik namens twee vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid cassatieberoep in in een zaak waarin het gaat om de vraag of een  beoefenaar van een juridisch beroep onrechtmatig gehandeld heeft jegens beide eiseressen tot cassatie. Hierna zij geciteerd uit het begin van de cassatiedagvaarding in laatstgenoemde zaak. Voornoemde eiseressen tot cassatie zijn uiteraard geanonimiseerd.

Foto.Groesbeek.Rob.2

Te Groesbeek, afgelopen zondag (foto Rob van de Peppel)

De cassatiedagvaarding

“Heden, zeventien (17) september tweeduizend en veertien (2014), ten verzoeke van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X , gevestigd te A; en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y, gevestigd te B,

die te dezer zake beiden[1] woonplaats kie­zen aan de Molenveldlaan 162 (6523 RN) te Nijmegen ten kan­tore van de advocaat bij de Hoge Raad mr. J.H.M. van Swaaij, die als zodanig aangewezen wordt door mijn verzoeksters (hierna ook gezamenlijk aangeduid als: {…})  om hen te verte­gen­woordigen in na te melden ge­ding in cassatie {…}”.

 

Foto.Groesbeek.Rob.1

Foto Rob van de Peppel

Die beide of beiden woonplaats kiezen?

In de voetnoot (dus: onderaan op de eerste bladzijde van de cassatiedagvaarding) achter het woordje “beiden” staat vermeld:

“Nu rechtspersonen vermogensrechtelijk op gelijke voet behandeld worden als natuurlijke personen, zij ervoor geopteerd om ook wat betreft de taal rechtspersonen niet anders dan als natuurlijke personen te bejegenen.”

Zie je een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als een ‘ding’, dan kun je natuurlijk gewoon “beide” schrijven.

Ik zie geen van voornoemde eiseressen tot cassatie als ‘ding’. Elke eiseres tot cassatie is gewoon een cliënte. Vandaar.

Hoe doet de Hoge Raad dat?

Het cassatiecollege pleegt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wèl als ‘ding’ te zien. Zijn bijvoorbeeld twee vennootschappen eiseres in cassatie, dan schrijft hij bijvoorbeeld dat ‘beide’ (en niet ‘beiden’) gevestigd zijn te Amsterdam.

Het vorige taallesje

Een link naar Aflevering 29 uit deze serie staat HIER.