Diptic.Wattendorff.def.2 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Noviomagus. Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee vond plaats op 4 dezer. MEER.

Het is (dus) opgesteld en voorgedragen door mr. Hester Wattendorff, raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad. Het dictee was getiteld „Dier en recht”.

Hoe moeilijk was het? Oordeel zelf.

Dier en recht

51BF2CD8-9467-4BC1-87B6-7601868DE1D3 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Mr. Wattendorff in actie op de kansel in de Sint-Stevenskerk (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

  1. Bij dieren in het recht denkt elke rechtgeaarde privatist onmiddellijk aan zaken over non-conformiteit en contractsuitleg, bijvoorbeeld als een gekocht paard een kribbebijter blijkt te zijn en het Haviltexcriterium soelaas moet bieden, dan wel aan risicoaansprakelijkheid van een gedepossedeerde mede-eigenaar van een dier, bijvoorbeeld in een geval waarin een pitbullterriër een derde verwondt en de begrote inkomensschade exorbitant is, of aan het omgangsrecht met een chihuahuaatje waarvan ex-echtgenoten gezamenlijk eigenaar zijn.
  2. De hiermee belaste advocaat-stagiair mag zich er niet met een jantje-van-leiden van afmaken noch halsoverkop rauwelijks een kortgedingprocedure beginnen, het standpunt van de wederpartij agressief als apekool betitelen of een als vexatoir aan te merken beslag laten leggen.
  3. Het lijdt geen twijfel dat een dier juridisch niet louter wordt beschouwd als een zaak, die als zodanig vatbaar is voor levering – al dan niet door middel van constitutum possessorium –, revindicatie, retentie of bezwaring met een pandrecht als accessoir recht.
  4. Te bediscussiëren valt of dieren ook als rechtssubject moeten worden aangemerkt, iets wat allerminst vaststaat, zoals blijkt uit een recente uitspraak over auteursrecht van een ‘selfieaap’ in de VS, nadat een fotograaf zich een door een aap gemaakte selfie had toegeëigend en deze had geüpload.
  5. Vast staat dat het recht een belangrijke pijler kan vormen bij het waarborgen van dierenwelzijn: onoorbare praktijken zoals illegale hanengevechten, wijdverbreide misstanden in de bio-industrie of in circussen waar gestrest hinnikende pony’s verplichte pirouettes maken, maar ook kwesties als halal dan wel koosjer slachten, gebrek aan stalhygiëne of de aanpak van crisissen als gevolg van dierenziektes, kunnen door het privaat- of het publiekrecht worden geadresseerd, eventueel strafrechtelijk door tenlastelegging van dierenmishandeling.
  6. Eenmaal stagiair af kan de advocaat die affiniteit heeft met dieren, zich bij zijn acquisitie richten op dierenzaken en zo een nichepraktijk opbouwen; dan kan hij zich met recht afficheren als ter zake kundige dierenrechtspecialist.

Met dank aan Hester Wattendorff

8021C3B7-643B-4855-B0EF-776F1A9E95EC - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaatOp 4 dezer beloofde mr. Wattendorff me al om mij de tekst van haar dictee te doen toekomen voor publicatie op deze blog.

Dat zij me niet reeds aanstonds haar tekst deed toekomen, heeft als reden dat zij deze eerst nog bij de Hoge Raad wilde dicteren.

Kennelijk heeft mr. Wattendorff dat intussen gedaan, want gisteren ontving ik door tussenkomst van Thijs van Tilburg, advocaat bij Niesingh  (vestiging Apeldoorn), de tekst. Ik waardeer het zeer.