foto.Martin.OM.42.kantoor

Foto SvS (iPhone 5s)

Noviomagus. Ooit hoorde ik een anekdote over een vrouw die op haar sterfbed een vraag van haar echtgenoot beantwoordt.
Hij hield haar voor dat ze samen zeven zonen hadden, dat de oudste zes allen blond waren, en dat de Benjamin (echter) rood haar had: “Welnu, de laatste is niet van mij, maar wie is dan wèl de vader?”
Zij antwoordde hem dat het zestal van haar minnaar was, en dat de Benjamin van hèm, haar echtgenoot, was.

Foto.Gitaar.kantoor.Rob

Foto Rob van de Peppel

Folkert Jensma

Die anekdote kwam bij me op toen ik zojuist op mijn iPad via NJBlog weer een aflevering las van de fraaie rubriek De  Uitspraak van Folkert Jensma.
Centraal staat in voornoemde aflevering de vraag of een weduwe schenkingen van haar overleden man aan zijn buitenechtelijke kinderen ongedaan kan maken.

Link

Lezing van voornoemde aflevering zij van harte aanbevolen. Een link ernaar staat HIER.