Eerder op deze blog is aandacht besteed aan omgangsvormen in de advocatuur. MEER
Thans het terugbelverzoek.

De niet terugbellende confrère/collega

Hoor het van meerdere zijden. Je laat een terugbelbericht achter, maar de betreffende confrère/collega belt ‘gewoon’ niet terug.
Dit ook niet na een herhaald terugbelverzoek of meerdere van zulke verzoeken.
Dat komt bovendien zelfs voor als zijn/haar secretaresse aangeboden heeft dat de betreffende confrère/collega even terugbelt.

Geen tijd of geen prioriteit?

foto.Telefoon

Deze telefoon heb ik eind jaren tachtig gekocht op de Vogeltjesmarkt (foto SvS, iPhone 5s)

Natuurlijk kan het voorkomen dat overstelpende, doch niet pardonnerende  drukte resp. een volle agenda de boosdoener is.
Maar dikwijls is die drukte resp. agenda geen steekhoudend argument om ‘dus’ niet even terug te bellen.

E-mail in plaats van terugbellen als ‘alternatief’

Soms stuurt de betreffende confrère/collega – en helaas komt het zelfs ook voor bij een amice/amica – je een e-mail stuurt in plaats van dat hij/zij jou terugbelt. Behoudens uitzonderingen is dat niet chique, om voor de hand liggende redenen.

1. Negeren verzoek

Met jouw terugbelverzoek heb je immers duidelijk te kennen gegeven dat je telefonisch wenst te communiceren.

2. Onbekendheid met reden van terugbelverzoek

Bovendien weet degene voor wie het terugbelverzoek niet, laat staan met zekerheid, wat je nu eigenlijk precies telefonisch wilde communiceren.

3. De boodschap die je afgeeft

Daar komt nog bij dat met zo’n e-mail impliciet een ‘Ik hoef u niet te spreken’-boodschap afgeeft. Kan zo bedoeld zijn, maar vraag me af of de betreffende confrère/collega zich dat überhaupt realiseert.

foto-27

Foto SvS (iPad Air)

Belafspraak

Wat zo nodig ook kan: een terugbelafspraak maken (per e-mail door je secretaresse) en je ook echt houden aan die afspraak.

Uitgangspunt

Ik onderken dat het denkbaar is dat in een enkel voorkomend geval er veel voor te zeggen valt om – bij wijze van hoge uitzondering – toch maar niet terug te bellen.

Maar chique is het in beginsel niet. Een advocaat die jou probeert te bellen en een terugbelverzoek achterlaat bel je gewoon terug. Dat mag slechts bij hoge uitzondering anders zijn.

6Z2A7559

Foto Rob van de Peppel

Intermediair: rol van de advocaat

Bedenk bij dit alles dat wij als advocaten nu juist bij uitstek intermediair zijn tussen cliënten die vaak met elkaar een conflict hebben en die veelal niet rechtstreeks met elkaar communiceren. Als zelfs de communicatie tussen advocaten niet soepel verloopt, wordt het lastig opereren. En dat is bepaald niet in het belang van de cliënt.