Kronenburgpark (foto SvS, iPhone X)

Noviomagus. Deze week verscheen het jaarverslag van de Hoge Raad over 2017. Duidelijk is dat de Hoge Raad zich vooral richt op rechtsvorming en rechtseenheid. Wie cassatieberoep instelt op basis van motiveringsklachten gericht tegen een of meer oordelen die, in cassatiejargon, feitelijk of hoofdzakelijk feitelijk zijn, moet het (vooral) hebben van rechtsbescherming: protectie tegen rechters die niet op een behoorlijke wijze de zaak behandeld en beslist hebben. Dergelijke klachten slagen niet zo vaak; het gaat hier niet om rechtsvorming of rechtseenheid.

Des te mooier is het voor een cassatieadvocaat om op basis van dergelijke klachten een arrest van een gerechtshof vernietigd te krijgen.

Gisteren (vrijdag 13 dezer) wees de Hoge Raad een door mij uitgelokt arrest blijkens hetwelk het arrest quo op basis van zulke klachten vernietigd werd. Mooi!

Een link naar ’s Hogen Raads arrest staat HIER.