Noviomagus. Aan de Voorafs van Coen Drion en Ton Hartlief in het NJB wordt op deze blog telkenmale aandacht besteed. In aflevering 29 van dit jaar schrijft Coen Drion, raadsheer in ’s Hogen Raads civiele kamer, over rechtsvorming in cassatie en het spanningsveld dat er is met de geschilbeslechting in concreto.

foto.Me

Foto Charlotte Schoemaker (iPhone 5s)

Partijen en de Procureur-Generaal doen uiteraard hun best om de Hoge Raad zo goed mogelijk voor te lichten. Maar, zo schrijft Drion, meestal valt niet uit te sluiten dat ook andere visies (van andere betrokkenen) mogelijk zijn, om aansluitend de vraag op te werpen of het denkbaar is om van die andere visies te kunnen profiteren vóórdat de sprong naar de algemeenheid door de Hoge Raad gezet wordt en zonder dat al te zeer afbreuk wordt gedaan aan het (contentieuze) partijkarakter van de procedure.

Drion inventariseert de mogelijkheden. 

Een link naar Drions Vooraf staat HIER.