Nijmegen overdag

Foto SvS (iPhone 5)

Eerder is op deze weblog aandacht besteed aan een op 12 juli jl. gewezen arrest van de Hoge Raad (NJ 2013, 397) waarbij vernietigd is een arrest van het Amsterdamse Hof waarbij  twee faillietverklaringen bekrachtigd zijn. Dat Hof had geoordeeld dat er vier steunvorderingen waren en tegen – kort gezegd – iedere ‘steunvordering’ richtte ik voor de failliet verklaarde vennootschappen een cassatieklacht. Iedere cassatieklacht trof doel. LEES MEER.

Behalve een veldslag nu ook de oorlog gewonnen

Groot was woensdag jl. mijn vreugde, toen mijn correspondenten mij die ochtend berichtten dat in de procedure na cassatie en verwijzing het Haagse Hof de tot faillietverklaringen strekkende vonnissen vernietigd heeft.
De tekst van het arrest staat HIER.

De overwinning in cassatie was het winnen van een veldslag. Thans is de oorlog gewonnen.

En de faillissementskosten?

De aanvrager van het faillissement is door het Hof veroordeeld tot betaling van het leeuwendeel van de faillissementskosten ten bedrage van  bijna € 637.000 (inclusief BTW).