foto-paard-2

Op zaterdag 10 dezer (iPhone 6s)

Noviomagus. Vaak is deskundigenbewijs of het ontbreken daarvan beslissend.  Het is nodig om de praktijk van de inzet van deskundigen in het bestuurs(proces)recht kritisch te analyseren en maatregelen te nemen die tegemoet komen aan de knelpunten die Tom Barkhuysen schetst in het door hem geschreven Vooraf in de editie van het NJB van komend weekend.

Wie procedeert tegen de overheid moet vaak zorgen voor een tegendeskundige die de onderbouwing van een besluit dat steunt op een deskundigenrapport onderuit kan halen, zoals Barkhuysen schrijft. Hij meent dat het niet overdreven om te beweren dat er voor de wederpartij van de overheid door het ontbreken van daadwerkelijke toegang tot gezaghebbende deskundigen in nogal wat door hem genoemde categorieën zaken geen sprake kan zijn van een eerlijk proces.

Dat het in dit Vooraf niet gaat om het Burgerlijk (procesrecht) impliceert uiteraard niet dat het ‘dus’ niet interessant zou zijn. Immers, de rechtgeaarde civilist kijkt over de grenzen van zijn vakgebied heen.

Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.