Afgelopen zondag (foto iPhone 7)

Noviomagus. In de Ars Aequi-editie van deze maand staat een fraaie, door Ewoud Hondius geschreven column met als opschrift Juridische Genootschappen: de overlevers.

Daarin schrijft Hondius onder veel meer over het in 1777 opgerichte en tien keer per jaar in Den Haag bijeenkomende juridische genootschap Door Tijd en Vlijt . Ook vermeldt hij dat Groningen zelfs twee genootschappen heeft: Pro Excolendo Iure Patrio en Rechtsgeleerd Genootschap. 

Aansluitend schrijft Hondius:

„Dat eerste is volgens de blog van Sjef van Swaaij ’s werelds oudste juridisch genootschap – opgericht in 1761 {…}”.

Natuurlijk vind ik het mooi dat Hondius naar mijn blog verwijst. Ere echter aan wie ere toekomt.

Dat Pro Excolendo Iure Patrio ’s werelds oudste (nog steeds bestaande en actieve) juridisch genootschap is, heeft rechtshistoricus prof. Jan Lokin onthuld op de laatste zaterdag in januari 2011 tijdens zijn – door ’s Hogen Raads toenmalige President van de Hoge Raad, mr. Corstens,  bijgewoonde – prachtige feestrede in de Martinikerk ter gelegenheid van  het 250 jarig bestaan van dit juridisch genootschap. Deze feestrede is gepubliceerd in een dat jaar voor dezelfde gelegenheid verschenen feestbundel.

Lezing van voornoemde column zij van harte aanbevolen.