Eerder deze zomer op Veur-Lent (foto gemaakt met de iPhone 7)

Noviomagus. Sinds 2000 worden uitspraken van de Hoge Raad op rechtspraak.nl gepubliceerd. Intussen zijn de zogeheten LJN-nummers vervangen door ECLI-nummers. Rechtbanken en gerechtshoven plegen, wanneer zij in hun uitspraken verwijzen naar een rechterlijke uitspraak (meestal van de Hoge Raad), het betreffende ECLI-nummer erbij te vermelden.

Tot droefheid stemt dat het nogal eens voorkomt dat niet de NJ-vindplaats vermeld wordt en alleen het ECLI-nummer genoemd wordt. Gelukkig vermeldt de  Hoge Raad wèl de NJ-vindplaats (als die er is).

Het kan echter nog een stap verder. Vorige week stuitte ik op een uitspraak van een gerechtshof waarin verwezen werd naar een vóór 2000 gedane uitspraak van de Hoge Raad zònder dat een NJ-vindplaats genoemd werd en slechts een ECLI-nummer vermeld werd. Daarom kon een zoektocht op rechtspraak.nl niets opleveren. Immers, daarop worden geen  uitspraken  gepubliceerd die gedaan zijn in de vorige eeuw. Is dit door het betreffende hof niet onderkend, dan is dat een beetje dom. Heeft dat hof dat wèl onderkend, maar (principieel) geen NJ-vindplaats willen vermelden, dan is dat ronduit ergerlijk.