Bury Sint Edmunds. Van donderdag (21 dezer) tot en met eergisteren was ik in Cambridge, Duroliponte (Romeinse benaming). Hier heb ik in het kader van de Permanente Opleiding tien punten behaald op het terrein van het Burgerlijk Procesrecht. Er waren maar liefst tien verschillende docenten. Dit ter ere van prof. mr. Daan (W.D.H.) Asser (‘Afscheid van onze Daan’).

Ik blijf de komende dagen in Engeland om te wandelen. Dit doe ik samen met de flamboyante arbeidsrechtadvocaat mr. Roel Kop, die net als ik kantoor houdt in de fraaie Krayenhoffkazerne. Zaterdagmiddag vertrokken we vanuit Cambridge naar Bury St Edmunds. Vandaag reizen we naar de kust. Donderdag reizen we terug naar Noviomagus.

 

Foto Roel Kop

Lees verder…