Noviomagus. Nadat de conclusie van de Plaatsvervangend Procureur-Generaal een paar keer aangehouden was en nadat de Hoge Raad eerder het arrest aangehouden had tot een roldatum in december, heeft het cassatiecollege gisteren bij vervroeging een principieel arrest gewezen.

foto.StationZwolle

Zijn het financiële redenen waarom er op NS-station Zwolle niet gewoon roltrappen worden neergezet? (foto SvS, iPhone 6)

Het betreft de verjaring van een rechtsvordering tot vergoeding van schade na stuiting door het instellen van een eis (art. 3:316 lid 1 BW) gevolgd door royement (art. 246 lid 1 Rv) alsmede de vraag wanneer de benadeelde in de zin van art. 3:310 lid 1 BW bekend is met de  schade en de aansprakelijke persoon. In de cassatieprocedure trad ik op voor de in cassatie gedagvaarde partij.

Een link naar het arrest staat HIER.