HR vrijdag 13.12.2020 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Het gebouw van de Hoge Raad op 15 december jl. (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Gisterennamiddag ontving ik van mr. Thea Tjeerdema, woordvoerder/communicatieadviseur
pers en voorlichting van de Hoge Raad, een e-mail met de volgende inhoud – desgevraagd heeft ze mij te kennen gegeven er geen bezwaar tegen te hebben deze inhoud op deze veel gelezen blog te plaatsen -:

„Geachte heer Van Swaaij,

Ik heb uw blog van vandaag met de titel ‘Conclusies Procureur-Generaal Hoge Raad vaker aangehouden’ gelezen. Feitelijk is uw bewering niet onjuist dat de afgelopen twee maanden vaker dan voorheen door de civiele AG’s aanhouding van de conclusiedatum is verzocht. Niet uitgesloten kan worden dat dit samenhangt met problemen die verplicht thuiswerken met zich brengen in verband met de coronamaatregelen.

Wel behoeft het door u geschetste beeld nuancering omdat
– in diezelfde periode ook drie conclusies bij vervroeging zijn genomen;
– conclusies in schuldsanerings- en Bopz-zaken (bij voorrang) buiten de rol worden genomen en
– in deze periode in zes gevallen aanhouding is verzocht voor langer dan één maand; in de overige gevallen waarin om aanhouding is verzocht gaat het om aanhouding voor slechts één week of voor enkele weken.

Ik lees in uw blog wel dat u begrip heeft voor het uitstellen van conclusies. Mocht dat (toch) anders zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Thea Tjeerdema

Thea Tjeerdema
Woordvoerder”.

Ik antwoordde mr. Tjeerdema dat ik inderdaad alle begrip heb voor het uitstellen van conclusies.