Tussen Pannerden en Zevenaar, 27 april jl. (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

 

Noviomagus. Ik merk in deze bijzondere, door het coronavirus bepaalde tijd dat in civiele cassatiezaken conclusies van de Procureur-Generaal (veel) vaker dan gebruikelijk is niet genomen worden op de eerder daarvoor bepaalde datum. Zij worden, zoals dat heet, aangehouden. Dit aanhouden geschiedt niet voor onbepaalde tijd. Wordt een conclusie aangehouden, dan wordt meteen een nieuwe datum bepaald waarop in de betreffende zaak geconcludeerd wordt.
Overigens kan blijken dat de betreffende conclusie op de nieuwe daarvoor bepaalde dag eveneens aangehouden wordt.

Navraag bij andere advocaten bij de Hoge Raad wijst uit dat ook zij bemerken dat conclusies (veel) vaker dan voorheen aangehouden worden.

Wat zich daar achter?

Het dringt zich op dat het alles te maken heeft met de getroffen en inmiddels verlengde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen houden onder meer in dat de leden van het parket bij de Hoge Raad en hun medewerkers (Wetenschappelijk Bureau) zo veel mogelijk thuis werken. Juist omdat, althans tot voor kort, alle scholen, gesloten waren en alle middelbare scholen dit tot 1 juni a.s. nog zijn, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de thuissituatie van met name medewerkers onvermijdelijk meebrengt dat het opstellen van concepten van conclusies langer duurt. Dat is nu eenmaal niet anders, en wij hebben daarmee te leven.