Nederlands JuristenbladEen fout van een door Kluwer ingeschakeld extern bureau heeft ertoe geleid dat in mijn reactie in NJB-editie nr. 1 met de titel: “Maak gehakt van beperkingen omvang processtukken” een storende fout geslopen is.
In mijn aan de redactie van het NJB aangeleverde tekst staat namelijk:

“Vanuit de cassatiepraktijk bovendien dit. Maar al te vaak heb ik een zogeheten negatief cassatieadvies (met als conclusie: instellen van cassatieberoep is niet zinvol) moeten geven omdat ook in appèl te weinig gesteld was.”

Door die fout echter staat in NJB-editie nr. 1 (blz. 20, rechterkolom): “Vanuit de cassatiepraktijk gezien heb ik een zogeheten negatief cassatieadvies (met als conclusie: instellen van cassatieberoep is niet zinvol) moeten geven omdat ook in appèl te weinig gesteld was.”

Dit is een ernstige denaturering. Daarom zal in NJB-editie nr. 3 een rectificatie komen te staan, zo heeft mr. Else Lohman, redactiesecretaris van het NJB, me telefonisch toegezegd. De integrale (juiste) tekst is hier voor iedereen te lezen: Maak gehakt van beperkingen omvang processtukken