Foto SvS (iPhone 7)

Noviomagus. Gisterenmiddag is Carla Sieburgh, sinds 1 september jl. raadsheer in ’s Hogen Raads civiele kamer en daarvoor voltijds hoogleraar hier ter stede, geïnstalleerd.

Op dezelfde, drukbezochte zitting zijn tevens geïnstalleerd de advocaten-generaal bij de Hoge Raad Berend Jan Drijber (civiel) en  Berend Keulen (straf).

De installaties werden gevorderd door de procureur-generaal, Jos Silvis.