Fort Pannerden – in de verte gaat de Rijn over in de Waal (rechts) en het Pannerdensch Kanaal (foto SvS, iPhone 7)

Noviomagus. Over het regeerakkoord en de formatie valt veel te zeggen en nog aardig wat te speculeren. In dit blogbericht beperk ik me tot drie punten uit het regeerakkoord die mij opvallen, waarvan het eerste mij zonder meer aanspreekt. Ik merk trouwens op dat § 1.1 van het regeerakkoord als opschrift heeft „Justitie en veiligheid” (dus: niet ‘Veiligheid en justitie’).

Voorwaardelijke invrijheidstelling niet automatisch en maximaal twee jaar

In het regeerakkoord staat met zoveel woorden dat het  stelsel van voorwaardelijke invrijheidsstelling gewijzigd wordt. Veroordeelden zullen niet meer automatisch in aanmerking komen om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld. Daarnaast zal de periode waarin een veroordeelde via een voorwaardelijke invrijheidsstelling kan werken aan zijn resocialisatie worden gehandhaafd op een derde van de opgelegde straf, met een maximum van twee jaar.
Mij spreekt dat aan. Ik  mag gevoegelijk aannemen dat dat ook voor veel anderen geldt. Een gevangenisstraf wordt immers niet zomaar opgelegd. Ik heb nooit begrepen waarom iemand die bijvoorbeeld voor moord tot achttien jaar gevangenisstraf veroordeeld is ‘dus’ na twaalf vrij zou moeten kunnen komen. Zou de voorgenomen regelgeving op hem van toepassing geweest zijn, dan zou de moordenaar van Pim Fortuyn thans nog gewoon in de bajes zitten en niet al in mei 2014 voorwaardelijk in vrijheid gesteld zijn.

Griffierechten niet verder verhoogd

Te lezen valt voorts: „De griffierechten worden, behoudens indexatie, niet verhoogd.”  Het ware uiteraard veel beter geweest, indien de draconische verhogingen van de griffierechten voor hoger beroep en cassatie teruggedraaid zouden worden. MEER Toch is in elk geval positief dat het niet erger wordt.

Geen sluiting van bestaande rechtbanken en gerechtshoven

Bestaande rechtbanken en gerechtshoven zullen in beginsel niet worden gesloten, zo valt voorts te lezen in het regeerakkoord. Dat lijkt positief, maar wordt daarmee ook bedoeld dat in beginsel niet getornd wordt aan de verschillende locaties van een rechtbank? Blijft (bijvoorbeeld) in Zutphen nog een ‘sector civiel’? Locatie Zutphen (voorheen de Rechtbank Zutphen) zou wat betreft de tekst van het regeerakkoord opgedoekt kunnen worden, zolang de Rechtbank Gelre maar niet gesloten wordt. Ik houd het er maar dat op de antwoorden op deze twee vragen gewoon bevestigend zijn.