Het vierspan

Hans Nieuwenhuis is emeritus hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Universiteit Leiden. Het woordje ‘emeritus’ zet je op het verkeerde been, want Hans is niet minder gaan werken.

Hij was hoogleraar Burgerlijk recht te Leiden, daarna raadsheer in de Hoge Raad en vervolgens wederom hoogleraar Burgerlijk recht, eerst aan de RU Groningen en vervolgens daarna aan de Universiteit Leiden.

Uit de ban van hier en nu

Toen ik in mijn Groningse tijd nog bezig was met mijn proefschrift, heb ik met veel plezier Hans’ prachtige, inspirerende  Tilburgse oratie Uit de ban van hier en nu (1980; lector) gelezen. Van harte aanbevolen voor een ieder die denkt dat het zakenrecht – tegenwoordig goederenrecht genoemd – maar een statisch rechtsgebied zou zijn.

Rijk oeuvre

Sinds de jaren negentig verschijnen er bundels met daarin essays van Hans Nieuwenhuis. Denk onder meer aan Confrontatie en compromis, Orestes uit Veghel, Waartoe is het recht op aarde?, Brief aan een jonge academisch gevormde vrouw, en Kant & Co.

Van harte aanbevolen. Wie bekend is met het werk van Nieuwenhuis, zal er niet van opkijken dat hij onder meer doceert over recht en literatuur.

Het vierspan

Samenvatting van ‘Het vierspan – Eigendom, contract, persoon, staat’

Het recht is voortdurend op weg naar een onbereikbaar reisdoel: de volmaakte samenleving, een aards paradijs van welzijn, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid.

Vier paarden trekken de kar: eigendom, het recht om anderen uit te sluiten; contract, het middel om zich met anderen te verbinden; persoon, pion en speler in het schaakspel van het menselijk bestaan; staat, de samenleving als rechtspersoon, als eerste persoon meervoud, l’état c’est nous. Ingetoomde vrijheid voor dit vierspan verleent het recht de grootst mogelijke paardenkracht.

Inhoudsopgave

-Voorproef
-Funderende en mobiliserende metaforen
-Het parcours in vogelvlucht
-Op de verkeerde paarden gewed?
-Anderen uitsluiten en zich met anderen verbinden
-De val van Icarus
-Het lied van de mens
-Domesticatie
-Personificatie
-Wij Beatrix, c’est nous

Wordt vervolgd

In een volgend weblogbericht – het zal  niet lang op zich laten wachten – worden enkele fraaie fragmenten uit Hans’ nieuwste bundel opgenomen.