teeven208

Fred Teeven (Foto: Regering.nl)

In NRC Handelsblad van dit weekend heeft de rubriek “De rechtstaat” van Folkert Jensma ditmaal als opschrift: “Advocatuur hield te lang de deksel op de pot.”

De strekking ervan is dat wij, advocaten, weliswaar geen overheidstoezicht willen, maar dat wij te lang nalatig geweest zijn om adequaat resp. in voldoende mate uitwassen en misstanden aan te pakken en te voorkómen.

Too little, too late

Oftewel: to little, to late. Hoe vervelend het ook, ik vrees dat wij advocaten tegen dat wetsvoorstel van Fred Teeven althans in retorisch opzicht  niet veel kunnen beginnen.

Toegevoegd op 14 september 2013: LINK naar website van NRC Handelsblad