Tijdens het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee in 2019, Sint-Stevenskerk (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Tijdens het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee testen advocaten, rechters en officieren van justitie hun beheersing van de wetten van de Nederlandse spelling. Het dictee is het  jaarlijkse evenement binnen het arrondissement Gelderland, geniet landelijke bekendheid, en heeft internationale uitstraling. Zo plegen ook juristen uit Vlaanderen van de partij te zijn.

Prominent jurist

Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee wordt door een prominent jurist opgesteld en voorgedragen. Zo deed dat in 2009 de toenmalige president van de Hoge Raad, Geert Corstens, en deden dat in andere jaren Ybo Buruma, (wijlen) Alex Brenninkmeijer, en (wijlen) Tijn Kortmann. In 2018 t/m 2020 deden dat onder anderen Steven Bartels (hoogleraar Burgerlijk Recht hier ter stede), Hester Wattendorff (raadsheer Hoge Raad) en Fred Hammerstein (oud-raadsheer Hoge Raad).

Anno 2022 dicteert mr. F.W. Bleichrodt

Dit jaar zal de tekst van het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee geschreven en gedicteerd worden door mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Hier ter stede heeft mr. Bleichrodt gestudeerd en was hij wetenschappelijk medewerker van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hier promoveerde hij cum laude op het proefschrift Onder voorwaarde, een onderzoek naar de voorwaardelijke veroordeling en andere voorwaardelijke modaliteiten. In de periode 1996-2010 was hij advocaat te Den Haag. Sinds 2009 is hij hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mr. Bleichrodt was vanaf 2013 werkzaam als Advocaat-Generaal in het parket bij de Hoge Raad. Sinds 1 september 2021 is hij Procureur-Generaal bij het cassatiecollege.

Ten slotte

Het belooft weer een prachtig evenement te worden. Wanneer en waar het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee dit jaar plaatsvindt, wordt weldra op deze blog bekendgemaakt.