Deelnemers zwoegen in de Sint-Stevenskerk tijdens het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee 2022  (foto SvS, iPhone 13 Pro Max)

 

Noviomagus. Tijdens het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee testen advocaten, rechters en officieren van justitie hun beheersing van de wetten van de Nederlandse spelling. Het dictee is het  jaarlijkse evenement binnen het arrondissement Gelderland, geniet landelijke bekendheid, en heeft internationale uitstraling. Zo plegen ook juristen uit Vlaanderen van de partij te zijn.  In de jury hebben zitting de Deken van de Orde van Advocaten Gelderland, de president van de Rechtbank Gelderland, en de hoofdofficier van justitie Oost-Nederland.

Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee wordt door een prominent jurist opgesteld en voorgedragen. Zo deden dat in 2018 t/m 2022 onder anderen Hester Wattendorff (raadsheer Hoge Raad), Fred Hammerstein (oud-raadsheer Hoge Raad), en Edwin Bleichtrodt (de procureur-generaal bij de Hoge Raad).

Datum en Locatie 2023

Het is mij een genoegen om hierbij bekend te maken dat het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee in de namiddag van  vrijdag 20 oktober a.s. hier ter stede plaatsvindt in de Sint-Stevenskerk.