Foto.CoenDrion

Coen Drion eerder deze maand achter zijn bureau ten kantore van Jones Day aan het Museumplein te Amsterdam (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. Coen Drion gaat in zijn Vooraf van de editie van het NJB van komend weekend aan de hand van een aantal recente consumentenrechtelijke uitspraken van het HvJEU in op (onder meer) de vraag in hoeverre een advocaat voor zichzelf een beroep kan doen op het consumentenrecht.

Foto.CoenDrion.2

Foto SvS (iPhone 6s)

De conclusie van Drions analyse is – in een expliciete variant op ‘If it walks like a duck (etc.), it is a duck’ – gegoten in een fraai aforisme: „If you don’t walk like a lawyer and you don’t talk like a lawyer, you just ain’t a lawyer.”

Geen afbakeningsproblemen

Die uitspraken hebben Drions zege. Als het recht de categorie consumenten bescherming wil bieden, is het onwenselijk, zo schrijft Drion, om binnen deze categorie te differentiëren al naar gelang de betreffende consument (bijvoorbeeld) advocaat is of niet. Je krijgt namelijk afbakeningsproblemen als je rekening houdt met individuele verschillen binnen de categorie van consumenten, welke verschillen zoals Drion het noemt lineair en aldus niet categoraal van karakter aard zijn.

Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.