foto.Kantoorfiets - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

De Kantoorfiets van Van Swaaij Cassatie & Consultancy (foto SvS, iPhone Xs Max)

Noviomagus. Wij juristen moeten zorgvuldig formuleren. Hetgeen wij schrijven, mag zich niet anders laten verstaan, dan wat wij beogen ermee tot uiting te brengen. Wat wij schrijven, mag niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Gij zult als jurist eenduidig schrijven. Soms verslapt de aandacht. Een confrère schreef mij vorige week:

„{…} ik lees zo nu en dan met plezier uw blog.”

Wat bedoelde mijn confrère?

Ik schreef mijn confrère te hopen dat hij bedoelde (1) dat hij mijn blog zo nu en dan leest, en dit telkens met plezier, en (2) niet dat hij weliswaar steeds mijn blog leest, maar dit slechts zo nu en dan met plezier …

Het antwoord van mijn confrère

Het mooie antwoord kwam al snel, in de vorm van een dubbele ontkenning. Het hield in dat mijn confrère vooralsnog geen concrete herinneringen had aan blogs van mij die hij niet met plezier gelezen had.

Ondubbelzinnig

Mijn confrère had (dus) beter kunnen schrijven: ‘Ik lees uw blog zo nu en dan, en met plezier’ of ‘Ik lees uw blog met plezier’.

Het vorige Taallesje voor juristen

Een link naar de vorige aflevering van de rubriek staat HIER.