Noviomagus. Hij stond al op ‘het lijstje’. En afgelopen vrijdag is hij benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden: Edgar du Perron.

Kazernestraat 52

Kazernestraat 22, waar de Hoge Raad niet lang meer gehuisvest zal zijn (foto SvS, iPhone 5)

Per wanneer?

Prof. mr. C.E. du Perron, hoogleraar Burgerlijk recht aan de UvA, decaan van haar rechtenfaculteit en sinds 20 dezer vicerector van deze universiteit, zal voorlopig nog niet aanvangen met zijn werkzaamheden als raadsheer in de Hoge Raad. Hij is namelijk pas benoemd per 1 april 2016. MEER Edgar du Perron heeft daar zo zijn redenen voor. Te dezen zij verwezen naar een kort artikel op Folia.