Noviomagus. Op deze blog is om voor zichzelf sprekende redenen nog nimmer ingegaan op tuchtrechtelijke casus. Ik ben ook niet voornemens om in de toekomst op dergelijke casus in te gaan. Thans evenwel een uitzondering. Dit naar aanleiding van een stuk in NRC Handelsblad van zaterdag 28 februari jl.

Onthutsende fraude

foto.kantoor.24.12.14

Foto Joost Moorman (iPhone 6)

 

Ik lees in voornoemd stuk in de NRC dat de Amsterdamse Raad van Discipline vorige maand twee advocaten voor twaalf maanden waarvan negen onvoorwaardelijk geschorst heeft. De portee van dat stuk is dat beide advocaten erop uit waren om zoveel mogelijk toevoegingszaken te behandelen en vooral om te declareren bij de Raad voor Rechtsbijstand, maar zonder dat sprake was van een serieuze behartiging van de belangen van de cliënten. Procedures bij het EHRM werden geëntameerd, maar volgens mr. Simon van der Woude, die voor de Orde onderzoek verrichte, deugde geen van deze zaken: er werd lukraak geklaagd over schending van art. 6 EVRM en er was geen enkele onderbouwing van de klacht met feiten en jurisprudentie. En werd geprocedeerd bij een rechtbank, dan mocht niet gewonnen worden, want dan kon geen toevoeging meer aangevraagd worden voor een hoger beroep en aldus niet gedeclareerd worden voor een appèlprocedure. Naar in  voornoemd stuk geëxpliciteerd wordt, was – kort gezegd – de werkinstructie aan de stagiaires binnen dat kantoor dat een rechtszitting bedoeld is om zo snel mogelijk een “declarabele uitspraak” te krijgen, en diende een bespreking ervoor om zo snel mogelijk om cliënten binnen te halen.

Was schrapping van het tableau niet de enige optie?

Als waar is wat in voornoemd stuk in de NRC staat, en die advocaten (dus) inderdaad op een dergelijke wijze te werk gegaan zijn, is er volgens mij maar één juiste uitspraak mogelijk: schrapping van het tableau. Deze lieden immers zijn dan onmiskenbaar oplichters. Zij besmeuren onze beroepsgroep.

Link

Een link naar voornoemd stuk in NRC Handelsblad staat HIER.