F146A6A0-84BC-4D4E-A4DA-5CE90C9735B9 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Zicht vanaf het Valkhof op 23 januari jl. (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Noviomagus. In de NJB-editie van komend weekend staat een door Coen Drion geschreven Vooraf. Dit gaat over legal opinions. Deze zijn belangrijk in met name de internationale transactie- en de financieringspraktijken. Volgens Drion is bij (wat hij noemt) de doorsnee-jurist niet veel bekend over legal opinons. Dit schrijft hij toe aan het gegeven dat legal opinions exclusief opgesteld en uitonderhandeld worden door specifieke afdelingen van grote of gespecialiseerde (advies)kantoren. Legal opinons waarin het gaat om Nederlands recht worden gegeven aan bijvoorbeeld buitenlandse een aspirant-investeerder en betreffen bijvoorbeeld de geldigheid van rechtshandelingen, zekerheidsrechten, afdwingbaarheid van buitenlandse rechterlijke uitspraken in Nederland of fiscale kwesties.

Na gekomen te zijn met een aantal aan legal opinions gerelateerde wetenswaardigheden, kwalificeert Droin legal opinions als een „in feite een volledig geactualiseerde en zorgvuldig gecondenseerde beschrijving van de delen van ons Nederlandse recht die het meest van belang zijn voor de investeerder.”

Het punt dat Drion maakt, is [1] dat in een onderhandelingsproces tussen de diverse bij een legal opinion betrokken kantoren belangrijke inzichten kunnen ontstaan over hoe ons recht nu eigenlijk precies in elkaar zit, dat [2] het daarom jammer is dat deze inzichten tot nog toe min of meer binnenskamers blijven, en [3] dat hierbij nog bedacht zij dat die inzichten soms zelfs rechtsvormend kunnen zijn.

Drion illustreert dat aan de hand van wat de Brexit meebrengt voor de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken uit het VK, waarover niets geregeld is in de uittredingsovereenkomst en in het handelsakkoord.

Lezing van voornoemd Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.