Foto.CoenDrion

Foto SvS (iPhone 6s)

Noviomagus. Vanmiddag is het eerste Vooraf van Coen Drion in 2016 gepubliceerd. Op papier verschijnt het in de NJB-editie van komend weekend.

De rechtspraak analyserend komt Drion niet alleen tot de bevinding dat het typisch harde en zwart-witte absolute nietigheidsrecht – zij het met terughoudendheid en onder zware eisen – genuanceerd of ‘zachtgemaakt’ kan worden door de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, maar ook tot de conclusie dat er, gezien voornoemde bevinding, weinig reden is om tot een principieel ander oordeel te komen met betrekking tot de overige delen van ons harde civiele recht, zoals het goederen- en insolventierecht.

Drion doet de oproep om maar eens expliciet „de laatste stap” te zetten en de misschien voor menigeen nu nog wat boud klinkende stelling te betrekken, namelijk dat de redelijkheid en billijkheid van toepassing zijn op alle civiele rechten, ongeacht de aard ervan. Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen.

Een link staat HIER.