Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor, prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ), steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek, Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

Noviomagus. Te vaak lees ik dat een bepaalde persoon raadsheer bij een zeker gerechtshof of bij de Hoge Raad der Nederlanden zou zijn. Fout!

Foto.Sjoelspel

Vorige maand te Groningen in het Schimmelpenninck Huys na het ordentelijk souper bij Pro Excolendo Iure Patrio (foto met iPhone 6s)

Iemand is geen raadsheer bij, doch in een zeker gerechtshof, of in de Hoge Raad. De betreffende raadsheer is lid van het betreffende hof of van de Hoge Raad. Net zoals een rechter lid is van de betreffende rechtbank en derhalve rechter in deze rechtbank is.

Dat men spreekt van advocaat-generaal bij de Hoge Raad, heeft uiteraard als reden dat deze functionaris geen lid is van het cassatiecollege. Hij adviseert (namens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad) ‘slechts’ de Hoge Raad. Lid van de Hoge Raad is hij niet. Wel zit hij bij de Hoge Raad.

Vorig taallesje

Een link naar de vorige aflevering van Taallesjes voor juristen staat HIER.