Daalseweg hedenmiddag (foto SvS, iPhone 14 Pro Max)

Noviomagus. In de editie van het Nederlands Juristenblad van komend weekend staat een Vooraf van Taru Spronken met als opschrift: ‘De advocatuur: drievoudig onder toezicht gesteld?’. Spronken gaat in op het voorstel van het kabinet om ingrijpend het toezicht op de advocatuur te veranderen. Het huidige, sinds 2015 bestaande systeem van toezicht is in 2020 nog overwegend positief geëvalueerd. Het voorstel houdt in om de plaatselijke dekens nog slechts verantwoordelijk te laten zijn voor de behandeling van individuele klachten tegen advocaten, zodat zij geen toezicht meer uitoefenen op de advocaten in hun arrondissement. Dat toezicht zou in handen moeten komen van een nieuwe lokale toezichthouder. Daarnaast zou een Landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) ingesteld moeten worden, bestaande uit drie vrijgestelde advocaten, te benoemen door de Nederlandse Orde van Advocaten. Voorts zou een orgaan ingesteld moeten worden, bestaande uit niet-advocaten, dat „toezicht op het toezicht” zou moeten houden (ofwel: „een blik van buiten”). Dit orgaan zou geen informatie mogen krijgen die onder het beroepsgeheim valt.

Spronken heeft, in navolging van vele andere prominente juristen, kritiek op dit voorstel. Het zou beter zijn om een LTA in te stellen dat wordt bemenst door advocaten én onafhankelijk is van de Orde van Advocaten en van de Staat. Deze LTA zou zowel eindverantwoordelijk moeten worden voor het lokale toezicht als de lokale klachtenbehandeling. Volgens Spronken zou een ‘blik van buiten’-orgaan dan overbodig zijn.

Lezing van het Vooraf van Spronken zij van harte aanbevolen. Het Vooraf lees je HIER.