foto.CaféJos.GroeneBroek

Hedenavond (foto Nica, barmedwerkster Meesterschenkerij Café Jos, iPhone 5s)

Vandaag verliet ik rond 19.15 uur kantoor. Binnen vijf minuten fietste ik naar het terras van Meesterschenkerij  Café Jos, op loopafstand van mijn woning.

Max Pam

Las op voornoemd terras in de Volkskrant een stuk van Max Pam.
Zijn stukken in de Volkskrant plegen alleszins de moeite van het lezen waard te zijn.

Max Pam gaat de fout in

In de Volkskrant-editie van vandaag schreef Pam een stuk met als opschrift ‘Laat dwalende rechters de straf zelf uitzitten’.
De apostrof-tekens maken deel uit van dit opschrift. Dat stuk gaat o.a. over Lucia de B.
Max Pam heeft het over vooringenomen rechters en tunnelvisie.  Wat dat betreft heb ik geen enkele moeite met dat stuk.

Maar Pam sluit af met:

“Mensen maken fouten, ook rechters. Maar eigenlijk zouden rechters die onschuldigen hebben veroordeeld zelf veroordeeld moeten worden tot een straf die overeenkomt met de tijd dat die onschuldigen onterecht in de gevangenis hebben gezeten.”

Dit vind ik helemaal niks, hoezeer ook Pam schrijft ” {…} eigenlijk {…}”,  reeds omdat zich nu eenmaal het geval voor kan doen dat de beste strafrechter – zonder ook maar enige vooringenomenheid en tunnelvisie – een onschuldige veroordeelt. Waarom zou in dat geval de rechter ” {…} eigenlijk {…}” zelf de bajes in moeten? Is dat wenselijk? Wie wil er dan nog strafrechter zijn? Max Pam gaat hier de fout in.

Link

De tekst van voornoemd stuk van Max Pam staat HIER.