Noviomagus. Gisteren, na een lange dag werken en aangenaam verpozen op het terras van Meesterschenkerij Café Jos, bemerkte ik dat bij mij thuis op de deurmat een enveloppe lag met daarop het logo van de Nederlandse Juristenvereniging.

Prof. mr. Ybo Buruma schreef me in zijn hoedanigheid van bestuursvoorzitter van de NJV en mij in mijn hoedanigheid als NJV-lid dat het bestuur hoopt om me te kunnen begroeten op de jaarvergadering op op 13 juni a.s. (Den Haag, Dilligentia).

foto.BriefvanYbo

Foto SvS (iPhone 5s)

Preadviezen over Crisis, rampen en recht

De preadviezen gaan dit jaar over Crisis, rampen en recht. Het preadvies vanuit strafrechtelijk perspectief is van prof. mr. B. (Berend) F. Keulen. Berend ken ik nog uit mijn Groningse tijd. Ik volgde bij hem zowel in de propedeuse (Strafrecht I) als in het basisdoctoraal (strafrecht II en III) de werkgroepen. Goede kerel en een voortreffelijke docent. Toen Berend me in mijn tweede studiejaar vroeg om repetitor te worden (via de studieadviesafdeling) zei ik uiteraard geen nee.

Preadvies Ton Hartlief

Ton Hartlief, de Nr. 1 van het civiele aansprakelijkheidsrecht, is de afgelopen periode bezig geweest met het schrijven van het preadvies waarin de civielrechtelijke aspecten van Crisis, rampen en recht beschreven worden. Onder embargo heb ik al weer een tijdje geleden desgevraagd een toen reeds vergevorderd concept ontvangen, over hetwelk ik derhalve niets mag berichten. Maar Ton zal het me ongetwijfeld niet euvel duiden dat ik hier schrijf dat ik het prachtig vind en onder de indruk ben.

Op 13 juni a.s. ben ik graag van de partij!