Op maandagochtend 25 dezer (foto Joost Moorman, iPhone 6s)

In de ochtend van 25 dezer op kantoor (foto Joost Moorman, iPhone 6s)

Noviomagus. Reeds op de dag waarop het arrest gewezen werd, 3 juni jl., schreef ik op deze door velen gevolgde blog niet alleen dat dit een principieel en belangrijk arrest is, maar ook dat het nu al een klassieker is. MEER  Trefwoorden: erkenning van eigendom onder opschortende voorwaarde en van mogelijkheid om deze voorwaardelijke eigendom alvast te verpanden.

In de NJ van 23 dezer is het arrest, Rabobank/Reuser, gepubliceerd (nr. 290) en het is geannoteerd door Frank Verstijlen. In deze noot (§ 8) schrijft hij zowel dat de Hoge Raad de goederenrechtelijk beschermde positie van de koper (dus: voor welke positie in dit arrest gekozen heeft) fraai in het systeem van het goederenrecht gevouwen wordt, als dat het resultaat te prefereren is boven de Duitse constructie van het Antwartschaftsrecht. Eens.

Mooi dat Verstijlen  – mogelijk op (voorzichtig) verzoek van de redactie van de NJ? – al zo snel is met zijn annotatie. Hulde!