6A3C33AD-66CA-4DA8-8B4E-1AF721B03731 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Afgelopen zondag, vlakbij Zevenaar (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Met medewerking van Annet Tjepkema

Noviomagus. In de afgelopen maandag (3 dezer) gepubliceerde Togacolumn – NRC Handelsblad – schrijft Fred Hammerstein, oud-raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad (MEER), over het op 24 juli jl. door de Haagse Voorzieningenrechter gewezen kortgedingvonnis in de zaak van de Stichting Viruswaarheid.nl/de Staat. Die stichting (hierna: actiegroep) betwist – kort gezegd – de wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt aan respectievelijk de deugdelijkheid van de door de overheid genomen veiligheidsmaatregelen ten aanzien van Covid-19. De eis van de actiegroep in dit kort geding strekte onder meer tot een veroordeling van de Staat om de voorzitters van de veiligheidsregio’s te bevelen om onmiddellijk alle noodverordeningen per ommegaande in te trekken.

Hammerstein erkent (uiteraard) de belangen aan beide zijden, namelijk het belang van de Staat om tijdens een pandemie dringende veiligheidsmaatregelen te nemen en het belang van eenieder om op te komen voor persoonlijke vrijheden en zich te verzetten tegen ondeugdelijke overheidsmaatregelen.

Onverstandig om juridisch te muggenziften, zoals professoren Jan Brouwer en Wim Voermans doen

Echter, de bijzondere aard van de Covid-19-problematiek pleit voor enige coulance jegens de overheid volgens Hammerstein. Hij schrijft dat het onverstandig is om „juridisch te muggenziften” –  het verhoudt zich volgens hem slecht tot de unieke tijden waarin wij verkeren – als ingrijpen niet achterwege kan blijven.

Ik houd het erop dat volgens hem met name de hooggeleerde beoefenaren van het Staatsrecht Jan Brouwer (Groningen) en Wim Voermans (Leiden) de muggenzifters zijn.

Inhoudsloos geblaat

Het vonnis van de Haagse Voorzieningenrechter getuigt volgens Hammerstein om vier verschillende redenen van een alleszins gerechtvaardigde uitkomst. Volgens hem is het „een zegen” dat er rechters zijn die niet alleen ons behoeden voor de ondermijning van het gezag van de overheid dat we juist nu zo hard nodig hebben, maar ook rechtsbescherming bieden tegen dezelfde overheid als dat nodig is. Hammerstein complimenteert de voorzieningenrechter voor haar trefzekere en nuchtere beschouwing – voornoemde column heeft als opschrift ‘Vonnis tegen Viruswaanzin is er een om in te lijsten’ –   tegenover het „inhoudsloze geblaat” van de actiegroep.

Lezing van voornoemde column zij van harte aanbevolen. Een link ernaar staat HIER.