foto.zee.28-8-1026

Afgelopen weekend (foto iPhone 6s)

Noviomagus. Hier ter stede gaan de kinderen vandaag weer voor het eerst sinds de vakantie deze zomer naar school.

Komende vrijdag, 2 september a.s., is ’s Hogen Raads  eerste reguliere civiele rolzitting na het zomerreces, gedurende de maanden juli en augustus. Ik schrijf „reguliere”, want in de maanden juli en augustus was er (alleen) op de tweede vrijdag van de maand een rolzitting.

Bedenk intussen dat cassatietermijnen tijdens dit reces gewoon doorlopen. Doet een gerechtshof in de eerste week van juni uitspraak, dan verstrijkt de reguliere cassatietermijn derhalve in de eerste week van september. Onderken voorts dat je als je tot een negatief cassatieadvies komt, de opdrachtgever nog een reële gelegenheid dient te hebben voor het verkrijgen van een second opinion. Wat betreft cassatieadviezen is er, anders gezegd, nooit een reces.

Mooi dat er vanaf komende vrijdag weer iedere week een civiele rolzitting is. Meer werk aan de winkel. Schriftelijke toelichtingen moeten gegeven worden. Conclusies van de Procureur-Generaal waar (onverhoopt) mogelijk op gereageerd moet worden, worden weer genomen.

De (relatieve) komkommertijd is voorbij. Het begint weer!