foto.Stadswinkel

Foto SvS (iPhone 5s)

Noviomagus. Loop vanmiddag vanuit Nijmegen-Oost naar het Vlaamsch Arsenaal (Centrum), alwaar ik een kop koffie en vervolgens een glas bier nuttigde met kranten voor me om te lezen.

Op weg naar het Vlaamsch Arsenaal kom ik voorbij de ‘Stadswinkel’. Nadat ik naar Noviomagus verhuisd was, heb ik mij in die ‘Stadwinkel’  gemeld als nieuwe inwoner. Daar ook heb ik intussen tweemaal een paspoort opgehaald. Het eerste is afgegeven door burgemeester De Graaf en het tweede door burgemeester Bruls.

Hoezo ‘Stadswinkel’?

Ik betaalde leges – en niet een koopprijs – voor voornoemde paspoorten.

In die ‘Stadswinkel’ kun je voorts allerlei andere zaken regelen die met de Burgerlijke stand te maken hebben. Van een winkel is onmiskenbaar geen sprake.

Waarom niet gewoon (dependance) Gemeentehuis? Of gewoon ‘Burgerlijke stand’?