Foto.Hartlief.Trein - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Anno 2013 (foto SvS, iPhone 5)

Noviomagus. In de NJB-editie van komend weekend staat weer een Vooraf van Ton Hartlief.

Naar aanleiding van uitgebrachte preadviezen (voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland en Vereniging voor Burgerlijk Recht) signaleert Hartlief het volgende.

Wij moeten onderkennen dat wij het contractenrecht vooral als koopcontractenrecht zien en wat wij bij een contract onbewust denken aan een koopovereenkomst. Het (dus: onbewust) bejegenen van vermogensrechtelijke vragen als kwesties van eigendom en koop levert echter zo zijn nadelen. Dit door toenemende verdienstelijking die gepaard gaat met digitalisering.

Denk (bijvoorbeeld) aan het grote apparaat bij mij op kantoor dat wij gebruiken als printer, kopieermachine en scanner. Van Swaaij Cassatie & Consultancy (VSCC) least dat apparaat. Volgens het contract is de inkt – kort gezegd – voor rekening van de lessor. Bij een storing of andere klacht komt er binnen acht uur iemand om het probleem te verhelpen. Alleen papier en stroomgebruik zijn voor rekening van VSCC.

Bij dit contract gaat het niet om een verplichting van de ene partij om aan de andere partij de eigendom van een zaak die aan de conformiteitseis voldoet over te dragen tegen een bepaalde koopprijs. Het gaat om genotsverschaffing.

Zo ook is het gesteld bij, bijvoorbeeld, mijn digitaal tot stand gekomen abonnement op Netflix. Ook hier staat de koopovereenkomst niet model, wanneer een geschil rijst tussen mijn wederpartij en mij.

De boodschap van die preadviezen blijft wel hangen volgens Hartlief. De koopovereenkomst is geen gids meer voor het contractenrecht.

Lezing van voornoemd Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.