foto-51

Dak van Centraal Station Den Haag, op 1 dezer (gisteren)  bezien vanuit de stationshal (foto SvS, iPhone 5)

In het NJB van dit weekend staat een interessante bijdrage van Menno Bruning over een explosieve groei van het aantal verstekzaken.

Zo blijkt uit het Jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak over 2012  dat die groei 43 (!) bedraagt.

Tijd winnen: verweer voeren in verzetprocedure

Wat is het verband met diverse, wat betreft verlening van uitstel voor de conclusie van antwoord strenge pilots bij rechtbanken? Kiezen gedaagden er op advies van hun advocaten voor om eerst maar verstek te laten gaan om, na een verstekvonnis hiertegen in verzet te komen, zulks teneinde langer de tijd te hebben voor het voeren van verweer?

Een link naar voornoemde bijdrage staat HIER.