Noviomagus. Neen, thans op deze blog geen onvertogen woord meer over het jaarcongres Rechtstaat in recessie van de Orde. Wat gezegd moest worden, is gezegd (MEER) en heeft tot iets geleid, zij het dat de Orde niet, laat staan voldoende, inzichtelijk gemaakt heeft hoe het zo enorm mis kon gaan. Thans een collega van ons in de schijnwerper: mr. Carrie Jansen, verbonden aan het Rotterdamse kantoor Rietbergen & Partners Advocaten.

foto.CarrieJansen

Carrie Jansen (foto SvS, iPhone 5s)

 

Eerder zag ik Carrie al eens op televisie bij Sven Kokkelman. Met verve staat zij voor degenen die het moeten hebben van door de overheid gefinancierde rechtshulp via de Raad voor Rechtsbijstand. Carrie laat overtuigend zien dat door een substantiële verhoging van de eigen bijdrage, hogere griffierechten en tegelijk een verlaging van de uurvergoeding de rechtstaat steeds meer een illusie wordt voor min- en onvermogenden. Intussen gaat ze voor hen door het vuur, hoezeer ook het innen van de eigen bijdrage steeds vaker een illusie is: menige cliënte van Carrie heeft gewoon geen geld en Carrie is er de vrouw niet naar om daarom dan maar geen rechtshulp te verlenen. Ik heb grote bewondering voor wat ze doet.

Slotdebat en € 500 per uur

Tijdens het slotdebat stal Carrie de show. Zo poneerde ze, waar het om uurtarieven ging, met veel stelligheid de stelling dat niemand  € 500 per uur waard is. Carrie kreeg er veel handen voor op elkaar.
Wat ook iets zegt over de enorme inzet van Carrie voor mensen die echt in de knel komen door de bezuinigingen op de rechtsstaat is dat Carrie tijdens het debat te kennen gaf nog nooit van het kantoor Houthoff Buruma gehoord te hebben.

Borrel met walking dinner

Tijdens de borrel sprak ik Carrie. Zoals ik haar vertelde, ik bewonder haar om haar gedrevenheid die, welbeschouwd, gepaard gaat met een flinke dosis altruïsme. Ik denk dat Carrie voor mensen die het niet kunnen betalen veel goed doet en voor elkaar krijgt. Een onverschrokken vechtster die met hart en ziel opkomt voor zij die het zonder mensen als Carrie het er maar bij zouden laten zitten. Hulde!

Link

Een link naar de persoonlijke website van Carrie staat HIER.