Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor, prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ), steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek,Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

Foto.VanDale - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

In de kast bij ons secretariaat (foto SvS, iPhone Xs Max)

Noviomagus. Op de website van advocatenkantoor X staat vermeld dat er meerdere vacatures zijn voor „advocaat-stagiaires”. Is dit kantoor (kennelijk) dermate gefeminiseerd, dat het voor heren geen zin heeft om bij dit  kantoor te solliciteren?

Mr. X vertelt me dat op zijn kantoor een nieuwe  „advocaat-stagiaire”  begonnen is en dat deze „stagiaire” een prima kerel is. Dit is innerlijk tegenstrijdig.

Wat velen miskennen

Het wordt door velen in de advocatuur miskend, maar volgens Van Dale en het Groene Boekje is het toch echt „stagiair”.

Dat advocatenkantoor had op die website moeten vermelden vacatures te hebben voor „advocaat-stagiairs” en er, om niet te discrimineren, aansluitend „m/v”  bij moeten zetten. En mr. X had (dus) moeten zeggen dat op zijn kantoor een nieuwe „advocaat-stagiair”  begonnen is.

Overigens wordt de fout niet gemaakt op de website van de Nederlandse orde van advocaten (NoVa).

En de Advocatenwet dan?

Een tegenwerping zou kunnen zijn dat in de Advocatenwet de term „stagiaire” gebezigd wordt. Dat in een wet een fout gemaakt wordt, brengt echter niet mee dat die fout ‘dus’ maar herhaald zou moeten worden. De Advocatenwet strekt er niet toe om te dezen spellingsregels te geven, doch – voor zover hier van belang – slechts om regels te stellen omtrent (kort gezegd) toelating tot de balie.

Het vorige Taallesje voor juristen

Een link naar de vorige aflevering van deze rubriek staat HIER.