dahli

Dahli (foto Wikipedia)

Het gaat om een proef en het start op 1 mei a.s. voor zaken waarin vonnissen gewezen zijn door de Rechtbank Den Haag en de Rechtbank Rotterdam.

De essentie 

Het is een versneld hoger beroep. Binnen zes weken is er een uitspraak.

Het stellen van nieuwe feiten is (in beginsel) niet toegestaan.

Ook voor nieuwe bewijsvoering is geen ruimte.

Het gaat om een ‘second opinion’ in appèl.

Instemming van alle partijen is nodig.

Voorts betreft het (relatief) eenvoudige zaken.

Lees hier verder.