Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor, prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ), steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek,Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

 

Foto.Savery - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Roelant Savery in het Mauritshuis (foto SvS, iPhone X)

Noviomagus. Het is mooi om te bemerken dat ‘Taallesje 54’ – over door Judge Joyce als archaïsch geoormerkte woorden – op LinkedIn veel aandacht getrokken heeft. Er werd vaak op ‘like’ resp. ‘interessant’ geklikt. Bovendien waren er zowel instemmende als kritische reacties. Ook kritische reacties dragen eraan bij dat wij blijven nadenken over het gebruik van de Nederlandse taal en wat dies meer zij.

Latijn („Quid”) als opsmuk

Op 17 dezer ontving ik op kantoor de nieuwste editie van de NJ. Ik las de noot van Jaap Spier onder HR 6 april 2018, NJ 2018/291. Van deze noot heeft § 5 als opschrift: „Quid als {…} de omgevingslucht geen rechtens relevante rol speelt?”

Foto.NJ.Jaap.Spier - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Ik zou menen dat in die door Spier geschreven NJ-noot „Quid” louter als opsmuk dient. „Wat” zou m.i. beter zijn, reeds omdat dat korter is.

Nabrander

„Afhankelijk van de vraag hoeveel mensen in ons land overlijden aan {…} rijst nog de vraag wat rechtens is,”, schrijft Spier in die noot. Ik zou schrijven (onderstreping toegevoegd): „Afhankelijk van het antwoord op de vraag {…} rijst nog de vraag wat rechtens is,”.

Overigens is een alternatief: „Afhankelijk van hoeveel mensen in ons land overlijden aan {…} rijst nog de vraag wat rechtens is,”.

Link naar het vorige Taallesje voor juristen

Een link naar de vorige aflevering van deze rubriek staat HIER.